Studier kring omställning till distansundervisning under covid-19

Två studier utförda de senaste två veckorna kring påtvingad omställning till distansundervisning på grund av covid-19. Den första studien fokuserade på hur lärare i grundskola och gymnasium implementerat eller planerat implementering av distansundervisning i samband med covid-19. En rapport skrevs som går att hitta här: https://www.ifous.se/ifous-tipsar/

I den andra studien undersökte vi hur studenter på universitet upplever omställningen till distansundervisning. Rapport publiceras inom kort.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *